Us-263/21 od 15. rujna 2021.

KLASA: 21/471

UsII-263/21 od 15. rujna 2021.
 
Tehničke specifikacije - Pogodovanje – Izjava ovlaštenog zastupnika proizvođača – Pravila dokazivanja  - Članak 205., 206., 403. ZJN 2016
 
Komisija je nakon provedenog žalbenog postupka utvrdila da tužitelj neosnovano smatra da je naručitelj u predmetnom postupku javne nabave tehničkim specifikacijama pogodovao jednom gospodarskom subjektu, jer tužitelj svoje tvrdnje nije ničim dokazao. Nasuprot tome, iz dokaza koje je dostavio naručitelj proizlazi da pored proizvođača Mathieu MC 210 i proizvođač Bucher s modelom C401, ispunjava tražene karakteristike iz tehničke specifikacije što je potvrđeno i Izjavom ovlaštenog zastupnika Bucher Municipal za Republiku Hrvatsku, a koja prileži spisu predmeta. Dakle, nasuprot tvrdnjama tužitelja, dokazano je da najmanje dva proizvođača predmeta nabave mogu udovoljiti karakteristikama traženim u dokumentaciji za nadmetanje. Iz spisa proizlazi da je tužitelj u žalbi kojom je osporavao sadržaj dokumentacije o nabavi isticao iste prigovore koje ističe u tužbi kojom zahtijeva poništavanje rješenja Državne komisije, a na koje prigovore je tuženica u cijelosti odgovorila uz razložno obrazloženje s kojim je ovaj sud suglasan u cijelosti.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu