UsII-181/23 od 16. studenog 2023.

KLASA: 23/372
UsII-181/23 od 16. studenog 2023.
Ponude koje nisu rezultat tržišnog natjecanja- Povezani subjekti- Slične ponude-Namjerni gubitnik- Nepravilna ponuda- Članak 3. i 295. ZJN 2016
 
Pravilno je naručitelj zaključio, nakon višekratnog pojašnjavanja i traženja upotpunjavanja ponude ponuditelja Aequitas d.o.o., kao ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja, da ponude nisu rezultat tržišnog natjecanja zbog čega ih je kao nepravilne odbio te donio odluku o poništenju postupka javne nabave.
Ovo imajući u vidu da se radi o gospodarskim subjektima koji su povezani na način da je jedan ponuditelj osnivač člana zajednice gospodarskih subjekata kao drugog ponuditelja i jedini dioničar vodećeg člana zajednice, podudarnosti koje se tiču iste poslovne adrese, imenovanja istih stručnjaka i to u dijelu kriterija za odabir ponude čije se iskustvo boduje, kao i evidentnog nemarnog ponašanja ponuditelja Aequitas d.o.o. tijekom postupka (period izvršenja referentne usluge izvan propisanog perioda, nemogućnost zamjene gospodarskog subjekta na kojeg se oslonio), pasivnost, nemar ¡ nepostupanje tog ponuditelja, što je sve detaljno i potpuno opisano kako u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda tako i u obrazloženju osporenog rješenja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu