UsII-16/20 od 12. veljače 2002.

KLASA: 19/1001

UsII-16/20 od 12. veljače 2020.

Uvid u spis – Kopiranje ponuda i dostava istih elektroničkom poštom – Članak 310. ZJN 2016
 
Tužitelj niti ne spori utvrđenje tuženika da mu je naručitelj omogućio uvid u spis, ali smatra da mu je trebalo dopustiti kopiranje ponuda odnosno dostavu istih elektroničkom poštom. Međutim, imajući u vidu odredbu članka 310. stavka 1. ZJN 2016, ne postoji obveza naručitelja da ponuditeljima dostavlja dijelove dokumenata odnosno svog spisa, na način kako to smatra tužitelj.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu