UsII-107/19 od 7. ožujka 2019.

KLASA: 17/641

UsII-107/19 od 7. ožujka 2019.
 
Izvješća o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Dokazivanje jednakovrijednosti - Ispitna izvješća - Članak 213. ZJN 2016
 
Ispitna izvješća izrađena od tijela za ocjenu sukladnosti te tehnička dokumentacija proizvođača jednakovrijednih proizvoda nemaju istovjetnu vrijednost, budući da sam zakon predviđa posebne pretpostavke koje moraju biti ispunjene kako bi naručitelj bio obvezan prihvatiti i druga prikladna dokazna sredstva.


Dokaz o postojanju trajnosti zapisa, tiska i kopiranja na papiru- Norma- Dokazivanje jednakovrijednosti
 
Traženje certifikata prema normi HRN ISO 11798, kao dokaz nuđenja jednakovrijenog tonera/tinte, ne predstavlja otegotne, nerealne i nepremostive uvjete.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu