UsII-110/21 od 29. travnja 2021.

KLASA: 21/88

UsII-110/21 od 29. travnja 2021.

Nadležnost DKOM-a – Pregled i ocjena ponuda- Članak 398. i 399. ZJN 2016

Sukladno odredbi članka 399. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, u žalbenom postupku tuženik odlučuje o zakonitosti postupka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave te o zakonitosti ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih bez provedbe postupaka javne nabave, a što propisuje i članak 3. Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13., 127/13., 74/14. i 98/19.), na koju se poziva tuženik, pa pogrešno tužitelj zaključuje da je tuženik u žalbenom postupku trebao provesti pregled i ocjenu ponuda u dijelu u kojem to naručitelj nije učinio, odnosno nije morao niti učiniti. Nadležnost tuženika je kontrola zakonitosti provedenog postupka, odnosno u konkretnom slučaju zakonitosti pregleda i ocjene ponuda od strane naručitelja, a što je tuženik i učinio ocijenivši pravilno da je naručitelj postupio sukladno članku 290. stavak 1. i članku 291. točka 4. navedenog Zakona.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu