UsII-79/20 od 27. svibnja 2020.

KLASA: 19/1047

UsII-79/20 od 27. svibnja 2020.
 
Dokumentacija o nabavi – Tipovi transformatora – Tipska ispitivanja

Komisija je pravilno odbila tužiteljevu žalbu na temelju odredbe članka 425. ZJN 2016. Naime, Komisija je utvrdila da je naručitelj u dokumentaciji propisao da nabavlja tri različita tipa transformatora. Navedeno utvrđenje Komisija temelji na Uredbi Komisije broj: 548/2014 koja daje definicije strujnih transformatora te priloženih joj tablica, zatim Mrežnih pravila distribucijskog sustava izdanih od HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o., nacrta transformatora te nalaza i mišljenja vještaka koji potvrđuje da postoje stotine različitih kombinacija transformatora s obzirom na napon, grupu spoja i gubitke.
Pravilno je tuženica ocijenila da nalaz i mišljenje vještaka nije sačinjen u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku, jer u tom nalazu vještak ocjenjuje sadržaj dokumentacije odnosno kako navodi „zahtjev naručitelja“.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu