UsII-222/22 od 26. siječnja 2023.

KLASA: 22/603
UsII-222/22 od 26. siječnja 2023.
Prava stranaka žalbenog postupka- Kontradiktornost- Članak 426. ZJN 2016
 
Okolnost što tuženik nije dostavio tužitelju očitovanje žalitelja na naručiteljev odgovor na žalbu nije utjecalo na zakonitost i pravilnost tuženikove odluke. Naime, iz spisa proizlazi da je tuženik tijekom žalbenog postupka izveo dokaze pregledom i analizom dokumentacije o nabavi, dokumentacije uz pristigle ponude te dokumentaciju o otvaranju i odabiru ponuda kao i naknadno prispjelu prepisku i podneske, a svoju odluku je razložno i argumentirano obrazložio.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu