UsII-245/21 od 3. rujna 2021.

KLASA: 21/455

UsII-245/21 od 3. rujna 2021.
 
Predmet nabave – Idejno rješenje – Autorsko djelo – Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima -  Pregovarački postupak bez prethodne objave (zaštita isključivih prava) – Procijenjena vrijednost nabave – Članak 131., 16., 17. ZJN 2016
 
Kako ZJN-om, a niti Pravilnikom nisu propisana ograničenja naručitelja glede uvjeta koje će postaviti u dokumentaciji, to stranka koja smatra da su joj projektnom dokumentacijom koja se izradi i nabavi u ovom postupku (u kojem je idejno rješenje samo programska osnova za izradu)  povrijeđena autorska prava, zaštitu tih prava može sukladno odredbama posebnog zakona ostvariti u drugom postupku pred nadležnim sudom. Za drugačiju odluku u ovoj stvari nije odlučan niti navod prvotužitelja da je kao poslodavac s drugotužiteljem sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim je ugovorio da drugotužitelj zadržava autorska prava bez ograničenja na autorskim djelima budući da je to stvar ugovornog odnosa između poslodavca i zaposlenika.
Nadalje, neosnovan je navod da je trebalo provesti pregovarački postupak bez prethodnog poziva na nadmetanje jer da je idejno rješenje autorsko djelo zbog čega bi tužitelji imali isključivo pravo pružiti usluge izrade predmetne projektno tehničke dokumentacije. Naime, iz odredbe članka 131. stavka 1. ZJN 2016 proizlazi da pregovarački postupak nije obligatorna obveza javnog naručitelja, već opcija koju naručitelj može koristiti, ali i ne mora te ovisi o poslovnoj odluci naručitelja.
Stoga, pravilno je zaključio tuženik da time što je javni naručitelj pokrenuo otvoreni postupak javne nabave, koji je transparentniji oblik javne nabave, sve i da tužitelj ima isključivo pravo na pružanje usluga koje su predmet nabave, nije došlo do povrede isključivih prava tužitelja pa sve i da je dokazano da je idejno rješenje autorsko djelo.
Tužitelji smatraju da je procijenjena vrijednost prenisko određena te upućuju na mišljenje Hrvatske komore arhitekata prema kojem je procijenjena vrijednost trebala biti veća. Naručitelj u trenutku početka postupka mora imati izračunatu procijenjenu vrijednost koju DON treba sadržavati pa kako je naručitelj u DON-u odredio procjenjenu vrijednost nabave, to osnovano zaključuje da nije postupljeno protivno mjerodavnim odredbama ZJN i Pravilnika. Misljenje Hrvatske komore arhitekata u pogledu cijene nabave nije obvezujuće za naručitelja jer je cijena ovisna o volji i mogućnosti naručitelja, a u slučaju da cijena najpovoljnije ponude bude veća od procijenjene vrijednosti nabave naručitelj ju može odabrati pod uvjetom da ima ili će imati osigurana sredstva kako je to propisano čl. 298. stavkom 1. točkom 9. ZJN 2016.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu