UsII-526/19 od 27. studenog 2019.

KLASA: 19/716


UsII-526/19 od 27. studenog 2019. 


Zakonitost dokumentacije o nabavi - Članak 200. ZJN 2016 

Prema ocjeni ovog Suda to što tužitelj nije zadovoljan načinom na koji je naručitelj propisao uvjete u dokumentaciji o nabavi ne znači da je ta dokumentacija protivna Zakonu o javnoj nabavi kao što je pravilno ocijenio tuženik u obrazloženju osporenog rješenja koje ovaj Sud u cijelosti prihvaća.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu