UsII-100/23 od 19. srpnja 2023.

KLASA: 23/216

UsII-100/23 od 19. srpnja 2023.

Izvještaji o tipskim ispitivanjima – Proizvođački laboratorij- Akreditacija – Neovisni laboratorij – Čl. 213.ZJN 2016

Tužitelj smatra da su potvrde trebale biti izdane od strane tijela koje je akreditirano, zbog čega priložene potvrde nisu vjerodostojne. Međutim, osnovano zaključuje tuženik da u konkretnom slučaju dokumentacijom o nabavi nije propisano da dostavljeni dokaz treba biti od tijela koje je akreditirano pa stoga odabrani ponuditelj nije niti trebao dostaviti dokaz akreditiranog tijela, već dokaz o sukladnosti predmeta nabave s relevantnom normom.
Također, DON ili Tehničkom specifikacijom nije određeno da tražene potvrde trebaju biti izdane od neovisnog laboratorija, posebno da laboratorij koji je izvršio ispitivanje ne bi smio biti osnovan od proizvođača opreme koja se nudi.
Stoga, da je naručitelj u fazi pregleda i ocjene ponuda za odabranog ponuditelja zahtijevao da potvrde o tipskim ispitivanjima moraju biti izdane od akreditiranog tijela i neovisnog laboratorija, a što nije traženo dokumentacijom o nabavi, isto bi predstavljalo uvođenje novih uvjeta i zahtjeva što nije dopušteno te bi bilo protivno odredbi članka 290. stavka 1. ZJN-a.
Neosnovano se tužitelj poziva na odredbu članka 213. ZJN-a budući da u konkretnom slučaju predmet spora nije ocjena zakonitosti dokumentacije o nabavi .


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu