UsII-241/21 od 18. kolovoza 2021.

KLASA: 21/391

UsII-241/21 od 18. kolovoza 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrde o uredno izvršenim radovima  - Isti ili slični radovi – Članak 280.  290., 268. ZJN 2016
 
U obrazloženju rješenja tuženik je, nakon što je izvršio uvid u ESPD i APD – potvrdu o uredno izvršenim radovima s predmetom ugovora „izgradnja mreže tramvajskih pruga u Budimu“ iz koje je razvidna vrijednost radova izvedenih od strane Swietelsky te popis radova koje je izvršio taj subjekt, utvrdio da se svi radovi iz te potvrde mogu priznati kao adekvatni za dokazivanje uvjeta  navedenih u točki 4.3.1. a) DON-a. Ovo iz razloga jer je iz potvrde vidljivo da su svi navedeni radovi izvršeni u ispunjenju ugovora kojemu je predmet bio izgradnja čitave mreže tramvajskih pruga u jednom gradu pa je za zaključiti da je osim onih očiglednih radova, poput izgradnje donjih i gornjih ustroja tramvajskog kolosijeka, zatim izgradnje i dogradnje tramvajskih stajališta i opreme itd., u sklopu tog ugovora je bilo potrebno izvršiti čitav niz radova koji su nedvojbeno povezani s izgradnjom mreže tramvajskih pruga, jer su bili potrebni da se mreža tramvajskih pruga funkcionalno i efikasno stavi u pogon. Stoga je stav tuženika da je u pravu naručitelj kada ističe da se predmetna referenca ne može fragmentarno promatrati i ocijeniti, a pogotovo ne bez čvrstih argumenata zašto pojedini od tih radova ne bi bili slični predmetu nabave. Danim prigovorima tužitelj na neki način negira postojanje standarda „sličnih radova“ te inzistira da se izvršeni radovi moraju odnositi na iste radove, kao što su radovi koji čine predmet nabave, a što nije sukladno članku 268. st.5. ZJN 2016. Ovaj Sud u cijelosti prihvaća tuženikovo obrazloženje.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu