UsII-211/22 od 20. prosinca 2022.

KLASA: 22/553

UsII-211/22 od 20. prosinca 2022.

Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo stručnjaka – Ne radi se o uvođenju novih stručnjaka – Članak 280. ZJN 2016
 
Suprotno tvrdnji tužitelja, osnovano je tuženik zaključio da time što je naručitelj u ponovljenom postupku ocijenio da je dostavljenom referencom koja je bila navedena u ESDP obrascu i ranije dostavljenom životopisu stručnjaka Igora Bukvića (državna cesta DC 414 na poluotoku Pelješcu, dionica Šparagovići – Doli) odabrani ponuditelj dokazao da predloženi stručnjak za projektanta prometno-informacijskog sustava ispunjava tehničku i stručnu sposobnost iz točke 4.3.2. DON, nije povrijedio čl.280. st. 8. ZJN. Pravilno tuženik ukazuje da time što je odabrani ponuditelj u dopisu od 15. 06.2022. kojim je dostavio dokaze o udovoljavanju uvjeta iz navedene točke DON za nominiranog stručnjaka Igora Bukvića naveo da ima još jednog stručnjaka koji ispunjava iste uvjete, a koji kao takav nije nominiran u ponudi, nije promijenio ponudu nakon isteka roka za dostave ponude jer nije istog imenovao umjesto predloženog Igora Bukvića, a niti je naručitelj prilikom pregleda i ocjene ponuda uzeo u obzir reference tog drugog stručnjaka već je tehničku i stručnu sposobnost iz ocjenjivao u odnosu na stručnjaka kojega je ponuditelj nominirao u ponudi i za kojega je dostavio dokaz udovoljavanju iskustvu iz te točke DON. Stoga pozivanje tužitelja na presudu ovoga Suda poslovni broj: UsII-185/21 od 17. lipnja 2021. nije od utjecaja na drugačiju odluku u ovoj stvari, jer se ne radi o istom činjeničnom stanju.