UsII-299/21 od 5. studenog 2021.

KLASA: 21/533

UsII-299/21 od 5. studenog 2021.


Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Pojašnjenje – Članak 280., 293., 290. ZJN 2016

Kriterij za odabir ponude iz točke 26., podtočke 1.1. DON-a, koji glasi: "Broj završenih projekata u kojima je stručnjak radio u ulozi voditelja projekta na kartiranju, praćenju stanja (monitoringu) ili inventarizaciji bioraznolikosti morskih vrsta i/ili staništa u sklopu kojih su se provodila istraživanja većih teritorijalnih razmjera (nacionalna ili veća razina) ...". Dakle, da bi tužitelj ostvario bodove po osnovi navedenog kriterija, bio je dužan dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo prethodno stečeno iskustvo Glavnog stručnjaka 1 – Voditelja projekta kartiranja točno onako kako je propisano citiranom točkom DON-a
Tuženik je dao detaljnu i jasnu analizu razloga kojima se rukovodio zaključujući da žalbeni navodi tužitelja nisu osnovani, a koje razloge u cijelosti prihvaća i ovaj Sud, jer su utemeljeni na pravilnoj ocjeni dokaza provedenih u postupku te na pravilnom tumačenju relevantnih odredaba primijenjenog materijalnog prava. Naime, i po ocjeni ovoga Suda, iz dokaza koji prileže svezu spisa proizlazi da je, postupajući po zahtjevu naručitelja za pojašnjenjem ponude, tužitelj dostavio Izvješća projekata u opisu kojih se navodi da je klasifikacija staništa izvršena sukladno EUNIS standardu gdje identificirana i klasificirana morska staništa pripadaju komponentama bioraznolikosti A4, A5 i B po EUNIS kodu, iako prema mjerodavnoj točki 26. podtočki 1.1. DON-a, za dodjelu bodova po toj osnovi nije odlučna činjenica da li se kodovi razine A4, A5 i B granaju na podrazine, odnosno obuhvaćaju li ti kodovi podrazine niti su ponuditelji bili dužni dokazati klasifikaciju i hijerarhiju staništa prema EUNIS-u, već je trebalo dokazati da su komponente bioraznolikosti morskih vrsta i/ili staništa bile predmet izvršenih usluga, a što je ovdje izostalo, kako to tuženik osnovano ukazuje i u očitovanju na tužbu.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu