UsII-121/21 od 5. svibnja 2021.

KLASA: 21/8

UsII-121/21 od 5. svibnja 2021.
 
Kriterij za odabir ponude – Stručno iskustvo  - Dokazi – Pravila dokazivanja  - Članak 285., 403. ZJN 2016
 
Tuženik je ispitujući osnovanost žalbenog navoda kojim je osporavao stručno iskustvo odabrane stručnjakinje Vesne Fuček izvršio uvid u dokumentaciju o nabavi, u dokumentaciju koju je dostavio tužitelj (životopis), u ocjenu projekata kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta za imenovanu stručnjakinju, u dopise Ministarstva pravosuđa i Ministarstva mora te u nalaze vještaka koji u pogledu istih činjenica daju suprotno mišljenje. Tuženik je analizirajući svaki dokaz pojedinačno i sve dokaze zajedno zaključio da je žalitelj doveo u sumnju pravilnost ocjene naručitelja radi kojih tuženik nije mogao potvrditi zakonitost odluke o odabiru barem ne bez daljnjih provjera činjenica navedenih u dostavljenom životopisu zašto je dao valjano i iscrno obrazloženje. Ocjenjujući ovaj žalbeni navod tuženik je postupio sukladno odredbi članka 403. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu