UsII-149/19 od 7. ožujka 2019.


KLASA: 17/520

UsII-149/19 od 7. ožujka 2019.
 
Pregled i ocjena ponuda- Pravomoćnost dokumentacije o nabavi- Članak 280. ZJN 2016
 
Ukoliko je tužitelj smatrao da pojedine odredbe dokumentacije o nabavi koje se odnose na tehničke specifikacije predmeta nabave nisu u skladu s pozitivnim propisom ili Direktivom, trebao je u tom dijelu dokumentaciju osporavati. Međutim, s obzirom da je propušteno na navedeni način postupiti i u prethodnom stadiju postupka ospravati dokumetnaciju o nabavi, to je postala valjanom osnovnom ponuditeljima, koji su uključujući i tužitelja, bili obvezni ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije o nabavi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu