UsII-339/20 od 19. listopada 2020.

KLASA: 20/524

UsII-339/20 od 19. listopada 2020.
 
Kriteriji za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Reference – Članak 290. ZJN 2016
 
Sud nalazi zakonitom ocjenu tuženice da se kod stručnjaka 3 boduje broj izrada tehničke dokumentacije, bez obzira što su izrađene u okviru jednog projekta. Naime, iz odredbi dokumentacije jasno proizlazi da je kod dokazivanja specifičnog iskustva stručnjaka 3 naglasak na broju izrada tehničke dokumentacije pa Sud ne nalazi odlučnim ni prigovor tužitelja da je broj izrada tehničke dokumentacije u životopisu konkretnog stručnjaka naveden pod jednom referencom, budući da to nije jedini dokaz kojim se utvrđuju propisane pravnorelevantne činjenice.
Također, Sud ocjenjuje neosnovanim prigovor tužitelja da bi se u svrhu dokazivanja specifičnog iskustva stručnjaka trebale uzeti u obzir samo potvrde naručitelja koji su obveznici postupanja po ZJN 2016. Prema ocjeni Suda nije moguće isključiti potvrde i drugih ugovornih strana koje nisu obveznici postupanja po ZJN 2016, a sama činjenica što se u konkretnom slučaju radi o postupku koji se provodi na temelju odredbi ZJN ne znači kako u dokaz tehničke i stručne sposobnosti ne bi bilo moguće prihvatiti i potvrde ugovornih strana koji nisu obveznici postupanja po tom Zakonu.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu