UsII-169/20 od 9. lipnja 2020.

KLASA: 20/135

UsII-169/20 od 9. lipnja 2020.

Periodička izobrazba vozača – Zakon o PDV-u – Članak 280., 290. ZJN 2016

Prema ocjeni ovog Suda tužitelj pogrešno smatra da su usluge koje su predmet ovog postupka javne nabave (periodička izobrazba vozača – usluge specijalističke izobrazbe) oslobođene od plaćanja PDV-a prema članku 39. stavku 1. točki i) Zakona o PDV-u, jer se u konkretnom slučaju ne radi o usluzi koja se odnosi na obrazovanje djece i mladeži, školsko i sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju, uključujući s time usko povezane usluge i dobra u smislu te odredbe Zakona.
S obzirom na pribavljeno tumačenje nadležnog Ministarstva prema kojem se u članku 26. stavku 6. Pravilnika radi o iznosu visine naknade za provedbu tečaja u koji je već uračunat PDV, pravilno je tuženik utvrdio da je ponuda odabranog ponuditelja u pogledu iskazane jedinične cijene usluge sukladna minimalnoj visini naknade iz tog članka Pravilnika, jer njegova jedinična cijena od 1.200,00 kuna u ponudbenom listu sa uračunatim PDV-om daje iznos od 1.500,00 kuna te je odabrana ponuda u pogledu iskazivanja ukupne cijene u cijelosti sukladna dokumentaciji o nabavi.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu