UsII-386/19 od 9. kolovoza 2019.

Klasa: 19/555

Poslovni broj: UsII-386/19 od 9. kolovoza 2019.


Tehnička specifikacija - Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije - Članak 291. ZJN 2016

Nesporno je tužitelj dostavio dokumente iz kojih proizlazi da bjelina papira koji je ponudio iznosi 170% +/-4,0. Zbog navedenog, tuženica je stajališta da je pravilno zainteresirana osoba ocijenila da je tužiteljeva ponuda suprotna odredbama dokumentacije o nabavi, jer sa stvarnom minimalnom vrijednošću bjeline od 166% papir ne udovoljava traženom minimumu od 169%.

Iako točno tužitelj navodi da su tehničkom specifikacijom iskazane minimalne ciljane vrijednosti, prema ocjeni Suda pravilno je zainteresirana osoba osbila ponudu tužitelja, jer očito bjelina papira ne udovoljava minimumu koji je tražen dokumentacijom o nabavi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu