UsII-128/22 od 21. srpnja 2022.

KLASA: 22/196
UsII-128/22 od 21. srpnja 2022. 
Kriterij za odabir ponude – Stručnjaci – Reference – Članak 290. ZJN 2016

U životopisima stručnjaka 2. i 3. za svakog od njih je osam puta navedeno: „Naziv projekta: rekonstrukcija građevina unutar Zračne luke Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik razvoj“. Tuženik je utvrdio da je naručitelj dodijelivši navedenim stručnjacima maksimalni broj bodova koji pripada stručnjacima koju su sudjelovali u 6 i više projekata postupio protivno čl. 290. ZJN 2016 jer iz mjetrodavnih dokaza i to životopisa obaju stručnjaka proizlazi da su stručno iskustvo stekli sudjelovanjem u jednom projektu.
Po ocjeni Suda DKOM je pravilno poništila predmetnu odluku o odabiru. Naime, t. 20. Don-a je propisano da se relevantno stručno iskustvo dokazuje životopisom pa stoga tuženik pravilno tvrdi da je naručitelj specifično iskustvo stručnjaka imao pravo bodovati isključivo na temelju njihopvih životopisa dostavljenih uz ponudu. Kako su oba stručnjaka u životopisima 8 puta naveli „Naziv projekta: rekonstrukcija građevina unutar Zračne luke Dubrovnik – Zračna luka Dubrovnik razvoj“, tuženik je pravilno ocijenio da su ti stručnjaci 8 puta naveli jedan te isti projekt.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu