UsII-42/24 od 14. ožujka 2024.

KLASA: 23/672
UsII-42/24 od 14. ožujka 2024.
Tehničke specifikacije- Memorija prijenosnog računala- Minimalni zahtjevi- Nuđenje boljih karakteristika od traženih- Formalnost postupka javne nabave- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016

 
S obzirom na činjenicu da je predmetnim DON-om zahtijevana karakteristika iz točke 8. alineje 2 definirana fiksnom početnom vrijednošću, a ne na način koji bi dopuštao bilo kakva odstupanja od te fiksne početne vrijednosti, Sud prihvaća ocjenu tuženika da u konkretnom slučaju nije dokazano da je tužiteljeva ponuda u tom dijelu u skladu s DON-om.
 
Imajući na umu način na koji su alinejom 2 točke 8 Priloga 9. DON-a određene sporne karakteristike proizvoda koji je predmet nabave (za razliku od alineja 1, 4, 5 i 7 iste točke DON-a koje propisuju minimalne karakteristike), Sud ne može prihvatiti navode tužitelja da ponuđene vrijednosti udovoljavaju uvjetima iz DON-a. Sud smatra irelevantnom tvrdnju tužitelja da su ponuđeni proizvodi bolji od traženih jer se u žalbenom postupku kao i u ovom sporu ne utvrđuje ima li ponuđeni proizvod bolje karakteristike od traženih, već isključivo je li ono što je tužitelj ponudio u skladu s DONom.
 
Polazeći od činjenice da je postupak javne nabave strogo formalni postupak, u DON-u je nužno vrlo precizno odrediti sve što se traži od ponuditelja kako bi se izbjegle situacije u kojima uslijed određenih nejasnoća ili nepreciznosti u DON-u, zbog formalnosti samog postupka javne nabave, javnopravno tijelo koje odlučuje u žalbenom stadiju postupka odnosno sud u upravnom sporu neće smatrati sukladnom zahtjevima iz DON-a ponudu koja bi prema nekim pravilima konkretne struke (koja u DON-u nisu precizirana) udovoljavala potrebama naručitelja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu