UsII-96/23 od 5. srpnja 2023.

KLASA: 22/854

UsII-96/23 od 5. srpnja 2023.

Troškovnik – Otklonjiv nedostatak - Primjena članka 293. ZJN 2016 – Dokaz  u žalbenom postupku

Glede postupanja naručitelja nakon pojašnjenja tužiteljeve ponude u vezi s proizvodima ponuđenima za stavke 253, 254, 256, 257 i 261, a koji se nedostatak odnosio na ispunjavanje stupca troškovnika (umjesto proizvođača tužitelj je naveo uvoznika proizvoda), Sud prihvaća utvrđenje tuženika da je u predmetnom žalbenom postupku dokazano da je na proizvodima o kojima je riječ, uz naziv uvoznika naveden i naziv proizvođača, slijedom čega u konkretnom slučaju nisu bili ispunjeni uvjeti iz dokumentacije o nabavi za (iznimno) upisivanje (u određenu rubriku troškovnika) samo uvoznika, a ne i proizvođača.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu