UsII-156/20 od 28. svibnja 2020.

KLASA: 20/96

UsII- 156/20 od 28. svibnja 2020.

Tehničke specifikacije – Članak 264. stavak 4. ZJN 2016
 
Razlozima na kojima temelji tužbu tužitelj nije doveo u pitanje pravilnost navedenog utvrđenja tuženika. Naime, u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 28. siječnja 2020. u tabelarnom prikazu ispunjavanja zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije za ponudu odabranog ponuditelja naručitelj je upisao oznaku „ – ", ali u slijedećem redu istog prikaza stavio je oznaku „+“, te je pod točkom 14. istog zapisnika naveo da je u ponovnom pregledu i ocjeni ponuda 2. siječnja 2020. zatražio od proizvođača točan podatak vezano za osvjetljenje ponuđenog proizvoda i 8. siječnja 2020. dobio je odgovor temeljem kojeg je zaključio da dostavljena tehnička specifikacija odgovara traženju dokumentacije. Navedeno pojašnjenje od proizvođača naručitelj je tražio vezano za stavku „osvjetljenje minimum 450 cd/m2“ u skladu s uputom koju je tuženik dao u ranijem rješenju od 6. prosinca 2019.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu