UsII-70/24 od 4. travnja 2024.

KLASA: 24/28
UsII-70/24 od 4. travnja 2024.
Tehnička i stručna sposobnost- Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima - Stručnjaci- Srednja stručna sprema (SSS)- Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti- Hrvatski kvalifikacijski okvir- Dokumentacija o nabavi nije nejasna niti kontradiktorna- Pregled i ocjena ponuda- Članak 268., 280. i 290. ZJN 2016
 
Iz navedene odredbe nesporno proizlazi da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.2. DON-a da ponuditelj raspolaže s najmanje četiri djelatnika srednje stručne spreme smjer hortikultura/vrtlar/cvjećar, a da srednja stručna sprema sukladno Zakonu o HKO-u predstavlja 4. (četvrtu) razinu obrazovanja.
Stoga se prema ocjeni ovoga Suda ne radi o nejasnim i nedvojbenim uvjetima niti se radi o kontradiktornosti DON-a. S obzirom na navedeno prema ocjeni ovoga Suda neosnovan je prigovor tužitelja da je naručitelj propisujući uvjerenje o stručnoj osposobljenosti kao dokaz u točki 7.18.1. DON-a (Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni suklano posebnim propisima ili stručnim pravilima) dopustio dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.2. DON-a i stručnjacima koji imaju razinu 2 (dva) obrazovanja prema Zakonu o HKO-u kraj izričito u točci 4.3.2. DON-a propisanog uvjeta da ponuditelj treba raspolagati s četiri djelatnika srednje stručne spreme smjer hortikulture/vrtlar/cvjećar, što su stručnjaci srednje stručne spreme koja je sukladno Zakonu o HKO-u predstavljaju 4. (četvrtu) razinu obrazovanja.
Prema ocjeni ovoga Suda uvjet tehničke i stručne sposobnosti srednja stručna sprema iz točke 4.3.2. DON-a nije izmijenjen točkom 7.18.1. DON-a budući da eventualna okolnost da se jednim od propisanih dokaza ne može dokazati taj uvjet nikako ne dovodi u pitanju jasnoću samog uvjeta.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu