UsII-444/19 od 19. rujna 2019.


KLASA: 19/469

UsII- 444/19 od 19. rujna 2019.

Norme osiguranja kvalitete – Pravomoćnost dokumentacije – Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata – Članak 290. ZJN 2016

Pravilan je zaključak tuženika da je dokumentacijom o nabavi propisano da je ponuditelj dužan dostaviti valjanu autorizaciju API-a za proizvodnju cijevi prema API 5L, a u odnosu na koju se ponuditelj ne može osloniti na tuđe resurse, što je tužitelj učinio dostavljajući kao dokaz navedenu autorizaciju koja glasi na drugo društvo (a ne na njega).

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu