UsII-266/21 od 31. kolovoza 2021.

KLASA: 21/437

UsII-266/21 od 31. kolovoza 2021.
 
Tehničke specifikacije – Dokazivanje jednakovrijednosti – Pravila dokazivanja – Članka 280., 290., 403. ZJN 2016
 
Iz podataka spisa predmeta razvidno je da je naručitelj u dokumentaciji o nabavi, Tehnička specifikacija, 5. Tablica, D, za tropolni vakuumski prekidač u trafo poljima i sekcijskom polju, naziv stavke, točka 1., tip/proizvođač, propisao: VK-24-24 12/Končar AP ili jednakovrijedan, a u točki 13. (nazivni slijed operacija) propisao „O 0.3s - CO - 3min - CO“. Također, u Tehničkoj specifikaciji, 5. Tablica E., za tropolni vakuumski prekidač u vodnim poljima i poljima KT, naziv stavke, točka 1. tip/proizvođač, propisao: VK-24-25-8/Končar AP ili jednakovrijedan, a u točki 13. (nazivni slijed operacija) propisao ,0 -0.3s - CO - 3min - CO“. Odabrani ponuditelj (tužitelj) je i po zahtjevu naručitelja potvrdio da nudi za poglavlje D, VD4 izvlačivi prekidač (24 kV), narudžbene oznake VD4/P 24.12.25 (izvlačivi prekidač 24 kV, 1250 A, 25 kA), a za poglavlje E, prekidač (24 kV), narudžbene oznake VD4/P 24.06.25 (izvlačivi prekidač 24 kV, 630 A, 25 kA), sve proizvođača ABB.

Takvom ponudom tužitelj nije dokazao jednakovrijednost ponuđenog tipa prekidača sa zahtjevima iz DON-a. Naime, za dokaz jednakovrijednosti tužitelj je dostavio dokument „Katalog RELF.pdf“ (ovjereni prijevod s engleskog na hrvatski jezik), u kojemu se navodi: „Sustav zaštite i blokada, Nakon savjetovanja, odjeljak sklopnog bloka može biti opremljen mehaničkom i električnim blokadama, koje zahtijevaju norme i poboljšavaju sigurnost rukovatelja, a koje: 1) sprečavaju klizanje modula na izvlačenje u ili iz radnog položaja kad je prekidač isključen.“ S druge strane, zainteresirana osoba Siemens d.d. dostavila je dokaz da u portfelju ABB-a postoje prekidači koji imaju upravo tražene karakteristike, ali se to ne odnosi na označene prekidače ponuđene od strane tužitelja. Stoga je pravilno tuženica zaključila da u postupku tužitelj nije dokazao jednakovrijednost proizvoda. U takovoj situaciji naručitelj, bez daljnjeg postupanja propisanog ZJN 2016, nije mogao donijeti valjanu odluku o odabiru.

Naručitelj nije postupio sukladno odredbi članka 290. stavak 1. ZJN 2016 i članka 28. stavak 1. točka 16. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, 65/17. i 75/20.) i iz razloga što je Odluku donio na temelju naprijed označenog kataloga na engleskom jeziku, što nije u podudarnosti s analizom i navodima iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, koji je utemeljen na prijevodu kataloga.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu