UsII-359-21 od 10. siječnja 2022.

KLASA: 21/805

UsII-359/21 od 10. siječnja 2022.

Dokument u ponudi (koji nije niti tražen) – Kontradiktornost dokaza – Članak 280., 290., 301. ZJN 2016
 
Tužitelj smatra da osporeno rješenje tuženika nije zakonito budući da dokument "Načelan opis postrojenja" koji je odabrana zajednica ponuditelja dostavila u svojoj ponudi nije uzeo u obzir prilikom pregleda i ocjene ponuda, jer isti nije trebao biti dostavljen u ponudi. Nije sporno da dokument pod nazivom "Načelan opis postrojenja" sadrži opis postrojenja čije tehničke karakteristike ne odgovaraju onima propisanim u dokumentaciji o nabavi, kao što nije sporno da tužitelj isti nije pregledavao. Međutim, i po ocjeni Suda imajući u vidu naprijed citiranu odredbu članka 280. stavka 1. i 4. ZJN-a i 301. stavka 1. i 2. ZJN-a radi se o dokumentu koji je sastavni dio ponude odabranog ponuditelja zbog čega je tužitelj isti bio dužan ocijeniti. Naime, zajednica ponuditelja je predajom ponude izrazila volju da predmet nabave izvrši u skladu s tehničkim specifikacijama koje su propisane dokumentacijom o nabavi, a kako sporni dokument dovodi u sumnju da će izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda imati tehničke karakteristike propisane dokumentacijom o nabavi, to je tužitelj imao obvezu u postupku pregleda i ocjene ponuda istu cjelovito pregledati, a što je propustio učiniti i što svojim tužbenim navodima ni ne dovodi u sumnju.


Reference stručnjaka – Kriterij za odabir ponude – Članak 280., 290. ZJN 2016

U odnosu na bodovanje stručnjaka nominiranog na poziciji glavnog projektanta strojarskog dijela projekta prema kriteriju E u ponovnom postupku treba nesumnjivo utvrditi je li taj stručnjak iskustvo stekao kao glavni projektant na idejnom ili glavnom strojarskom projektu.
Konačno, vezano za dokumente dostavljene u svrhu bodovanja prema kriteriju F glede glavnog projektanta elektrotehničkog dijela projekta treba reći da i sam tužitelj navodi da je prihvatio referencu koja nije bila idejni projekt iako je u dokumentaciji o nabavi tražen idejni projekt.
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu