UsII-54/19 od 28. veljače 2019.

KLASA: 17/448

UsII-54/19 od 28. veljače 2019.
 
Osnove za isključenje gospodarskog subjekta - Izjava o nekažnjavanju - Postupak javne nabave male vrijednosti
 
Dostavljanjem neovjerene izjave o nakažnjavanju, nije dostavljen dokaz propisan člankom 265. ZJN 2016, pa tako nije ni dokazano ispunjavanje uvjeta iz članka 260. stavaka 1. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu