UsII-176/21 od 4. lipnja 2021.

KLASA: 21/207

UsII-176/21 od 4. lipnja 2021.

Tehničke specifikacije – Certifikati – Odluka o poništenju – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Polazeći od sadržaja točke 2.4. DON-a i sadržaja Obrasca A2-Troškovnik Grupa 2 i usporedbom sadržaja Certifikata EN 10204/3.1, koji je dostavio tužitelj, Sud nalazi da tužitelj, dostavom Certifikata EN10204/3.1, nije u cijelosti udovoljio DON om traženim specifikacijama za kuglaste slavine oznake DN 450 PN 25, kako je naručitelj u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj G-V-1/20, za grupu 2 i naveo. 32. Naime, po tužitelju dostavljeni Certifikat EN10204/3.1, koji je priložen spisu, sadrži tražene DN i PN oznake, osim oznake DN 450 PN 25, čime je tužitelj povrijedio odredbu članka 280. stavak 4. ZJN-a, jer se nije pridržavao zahtjeva i uvjeta iz DON-a pa je naručitelj, u skladu sa člankom 290. stavak 1 ovog zakona, osnovano odbio ponudu tužitelja. Obzirom da ni ostale ponude nisu bile dopunjene odgovarajućim certifikatima te su odbijene, nakon čega nije preostala niti jedna ponuda, naručitelj je bio dužan poništiti postupak, jer je tako propisano člankom 298. stavkom 1. točkom 8. ZJN-a.
Sagledavajući sve utvrđene činjenice u cjelini, Sud nalazi da je tuženik na podlozi pravilno primijenjenog materijalnog prava, argumentirano obrazložio razloge zbog kojih je odbio žalbu tužitelja te takvo obrazloženje Sud prihvaća.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu