UsII-232/21 od 19. kolovoza 2021.

KLASA: 21/367

UsII-232/21 od 19. kolovoza 2021.
 
Tehničke specifikacije – Potvrda proizvođača ili ovlaštenog distributera (o ovlaštenju za prodaju, implementaciju i održavanje sigurnosne opreme) – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Iz spisa nadalje proizlazi da je zainteresirana osoba na zahtjev naručitelja dostavila potvrdu 23. ožujka 2021. društva Comtel Corp d.o.o. u kojoj je navedeno da je Comtel Corp d.o.o. ovlašteni distributer Dell i Cisco Informatičke opreme. Omonia d.o.o. Comtelov je partner te je ovlašten za nuđenje, instalaciju i održavanje opreme za predmetnu nabavu.

Ovaj Sud, polazeći od sadržaja navedene odredbe kako je ona formulirana te njenim gramatičkim tumačenjem, ne nalazi osnovanim navod tužitelja da je odabrani ponuditelj bio dužan dokazati da je certificiran i ovlašten za prodaju, implementaciju i održavanje sigurnosne opreme i da je certificiran i ovlašten za pružanje usluge sigurnosne provjere IT sustava/mreže. Ovakvom formulacijom sporne odredbe, naručitelj je prodaju, implementaciju i održavanje sigurnosne opreme izjednačio s pružanjem usluge sigurnosne provjere, pa je u pravu tuženik kada navodi da prodaja, implementacija i održavanje sigurnosne opreme znači isto što i pružanje usluge sigurnosne provjere te da je odabrani ponuditelj ovlašten i certificiran za pružanje usluge sigurnosne provjere IT sustava/ mreže. Stoga je osnovan zaključak tuženika da je navedenom potvrdom obuhvaćeno i tužitelju sporno pružanje usluge sigurnosne provjere IT sustava/mreže. U prilog navedenom se ističe da je zainteresirana osoba tijekom spora priložila i pojašnjenje potvrde od 23. ožujka 2021. dano od društva Comtel Corp d.o.o. iz kojeg proizlazi da je predmetni partner, ovdje zainteresirana osoba, ovlašten za implementaciju i održavanje sigurnosne opreme te istovremeno se pod istim podrazumijeva pojam pružanja usluga sigurnosne provjere IT sustava/mreže.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu