UsII-16/24 od 20. ožujka 2024.

KLASA: 23/583
UsII-16/24 od 20. ožujka 2024.
Stara verzija troškovnika- Pakiranje- Nuđenje više komada u pakiranju od traženog- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016

Iz podataka spisa, kao i obrazloženja osporenog rješenja dalje proizlazi da je tužitelj u ponudi predao popunjenu staru verziju troškovnika objavljenu 28. srpnja 2023. u kojoj je u stavci 33. ponudio proizvod: Light Cure Orthodontic Adhesive 4 Syringe kit a4 (5g) Prime-Dent/SAD, pri čemu je u stupcu br. 6. "Tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda" naveo: "Svjetlosno stvrdnjavajuće ljepilo ortondotsko u pakiranju od 4 šprice po od 5 grama".
Iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda proizlazi da je naručitelj odbio ponudu tužitelja kao nepravilnu uz obrazloženje: "Zeko Dent d.o.o.; stavka 33. Svjetlosno stvrdnjavajuće ljepilo ortodontsko u šprici, pakiranje maksimalno 2 šprice po maksimalno 5 grama, ponuđen je proizvod u pakiranju od 4 šprice (Light Cure Orthodontic Adhesive 4 Syringe kit a4 (5g) Prime-Dent/SAD) iako naručitelj traži pakiranje maksimalno 2 šprice".
Tuženik je primjenjujući mjerodavne odredbe ZJN/2016 na utvrđeno činjenično stanje, pravilno ocijenio da je naručitelj postupio zakonito kad je ponudu tužitelja ocijenio nepravilnom u navedenom dijelu, jer prema točki 2.4. dokumentacije o nabavi jasno se i izričito traži da ponuđeni proizvod u potpunosti zadovolji sve tehničke značajke navedene u stupcu 2. troškovnika "Opis stavke".
Stoga, a kako je tužitelj ponudio proizvod u pakiranju od 4 šprice po 5 grama, dalje tuženik zaključuje da je pravilna ocjena naručitelja da ponuđeni proizvod nije u skladu sa traženim uvjetima i zahtjevima i ponudu tužitelja odbio kao nepravilnu primjenom članka 295. stavka 1. ZJN/2016.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu