UsII-130/22 od 21. srpnja 2022.

KLASA: 22/235
UsII-130/22 od 21. srpnja 2022.
Tehnička i stručna sposobnost – Reference  ponuditelja – Članak 290. ZJN 2016

Prema ocjeni Suda pravilno je ocijenjena osnovanom žalba vezana za prigovor za razdoblje izvršenja odnosno potvrdu o uredno ispunjenom ugovoru izdanom od strane Hemco invest d.o.o. Naime, u žalbenom postupku je utvrđeno da je u ESPD obrascu navedeno da je sporna usluga izvršena u razdoblju od 14. studenog 2019. do 14. studenog 2019. dok je u potvrdi o uredno izvršenoj usluzim navedeno da je ista izdana na dan 30. listopada 2019. S obzirom da iz navedenih kontradiktornih i nesukladnih podataka nije jasno u kojem razdoblju je usluga izvršena, žalba je ocijenjena osnovanom. Kako urednost izvršenja usluge nije moguće potvrditi prije nego je usluga zaista izvršena, a naručitelj je ponudu u tom dijelu ocijenio valjanom, naručiteljevo postupanje je pravilno ocijenjeno nezakonitim. Dokaze tužitelj prvi puta iznosi tek u tužbi, što je protivno članku 403. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu