UsII-146/22 od 13. srpnja 2022.

KLASA: 22/234

UsII-146/22 od 13. srpnja 2022.
 
Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Jezik ponude
 
Tužitelj je u žalbenom postupku osporavao reference stručnjaka Domagoja Šimunovića tvrdeći da isti nije obnašao dužnost stručnjaka za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na EU sufinanciranom projektu traženih 12 mjeseci. Iz životopisa, dostavljenog ugovora, potvrde CARNET-a te e-mail korespondencije je utvrđeno da je Stručnjak 1- Domagoj Šimunović bio angažiran 12 mjeseci na projektu e-škole u svojstvu voditelja projekta koji projekt traje od 1. rujna 2018. do 2. siječnja 2023., pa je naručitelj pravilo postupio kada je to iskustvo bodovao. I ostale žalbene navode vezane uz bodovanje Stručnjaka 1 tuženik je detaljno i argumentirano odbio.
Što se tiče navoda da se naručitelj nije držao odredbi iz Dokumentacije o nabavi vezano uz jezik ponude, valja reći da je i taj prigovor tuženik otklonio na argumentiran način za koji ima podloge u dokumentaciji u spisu predmeta javne nabave. Naime, dostavljena ponuda odabranog ponuditelja od 4. ožujka 2022. dostavljena je na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te je sadržavala sve relevantne informacije. Naime, prema očitovanju naručitelja, dostavljeni izvadak sa službenih internetskih stranica na engleskom jeziku nije uzet u obzir kao relevantan dokaz pa stoga nije niti tražen prijevod.
S obzirom da je u postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja nesporno utvrđeno da je ponuda odabranog ponuditelja bila sačinjena sukladno, pored ostalog, točkama 31. i 32. DON, te da je specifično iskustvo Stručnjaka 1 bilo pravilno bodovano, to je tuženik pravilno postupio kada je odbio tužiteljevu žalbu, uz obrazloženje koje prihvaća i ovaj sud.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu