UsII-24/23 od 9. ožujka 2023.

KLASA: 22/813
UsII-24/23 od 9. ožujka 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Reference-  Provjera istinitosti- Pregled i ocjena ponuda- Članak 290. ZJN 2016

U žalbenom postupku je utvrđeno da je u ovom ponovljenom postupku pregleda i ocjeni ponuda naručitelj pozvao izdavatelja potvrde Hemco Invest d.o.o., upitom o uredno ispunjenom ugovoru "strojna košnja malčerom", Hemco – Invest d.o.o. da potvrdi navode u odnosu na referencu jesu li radovi izvedeni 21. ožujka 2018. do 17. listopada 2019. u ukupnoj vrijednost od 962.365,00 kuna. Hemco – Invest d.o.o. je dostavio odgovor: "Igor graditeljstvo uredno ispunjava ugovorene obveze prema našoj tvrtki", koju potvrdu je naručitelj prihvatio u smislu da odabrani ponuditelj – tužitelj uredno ispunjava ugovorene obveze prema navedenoj tvrtki.
Ovaj Sud u cijelosti prihvaća zauzeto stajalište tuženika da tako općenitu i neodređenu dostavljenu izjavu naručitelj nije mogao ocijeniti valjanom, jer nije dobio potvrdu sporne reference, posebno u odnosu na konkretno postavljen upit u odnosu na razdoblje izvršenja i iznos reference obzirom da je razdoblje izvršenja usluge i vrijednosti usluge uvjet koji su se prema DON-i trebali dokazati.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu