UsII-253/20 od 9. rujna 2020.

KLASA: 20/224

UsII-253/20 od 9. rujna 2020.

Jamstvo za ozbiljnost ponude – Dostava jamstva – Članak 295. ZJN 2016
 
Prema ocjeni Suda tužitelj je postupio sukladno ZJN, posebno odredbi članka 60. stavka 2. ZJN 2016 te sukladno dokumentaciji o nabvai jer je tri dana prije isteka roka poslao sporna jamstva putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga te je imao legitimno pravo očekivati da će navedena jamstva biti dostavljena naručitelju u roku. Eventualno pogrešno postupanje ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ne može ići na štetu tužitelja. S obzirom na navedeno, odbijanjem ponude tužitelja prekršeno je načelo jednakog tretmana i nediskriminacije.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu