UsII-190/23 od 6. prosinca 2023.

KLASA: 23/410
UsII-190/23 od 6. prosinca 2023.
Pregled i ocjena ponuda- Reference- Stručnjaci- Nejasne odredbe DON- Upotpunjavanje- Članak 280., 290. i 293. ZJN 2016
 
Tuženik je detaljno obrazložio zašto je ocijenio da je točka 4.3.1. podtočka 2. dokumentacije o nabavi nejasna (u vezi kapaciteta uređaja, zahvata odnosno postrojenja). Naime, kada se ocjenjuje zakonitost postupanja naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponuda i kada se radi o dokumentaciji koja je nejasna ili dvojbena postupa se u korist ponuditelja odnosno nejasne odredbe dokumentacije ne mogu se tumačiti na štetu ponuditelja.
Nadalje, detaljno su obrazložena nejednaka postupanja prema ponuditeljima u postupku pregleda i ocjene ponuda i to u vezi iskustva nominiranih stručnjaka (stručnjaka 5) jer provjera ispunjavanja uvjeta za stručnjaka nije izvršena na isti način kod (oba) ponuditelja, obrazloženo je i da je kod stručnjaka 8 i stručnjaka 13 nominiranog u ponudi žalitelja trebalo koristiti institut pojašnjenja iz članka 293. ZJN, te da zapisnik nije sastavljen na transparentan način i ne sadrži sve ključne podatke za ocjenu sposobnosti ponuditelja.
Zaključno tuženik obrazlaže da je naručitelj bio dužan provesti postupak pregleda i ocjene ponuda sukladno uvjetima koje je sam propisao te odabrati ponudu koja je na temelju propisanih kriterija za odabir ponude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda što je propustio učiniti, odnosno odabrana je ponuda koja ne ispunjava sve propisane uvjete. Kako je tuženik žalbu ocijenio osnovanom pravilno je odlučeno i o naknadi troškova žalbenog postupka.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu