UsII-78/20 od 30. travnja 2020.

KLASA: 19/1151

UsII-78/20 od 30. travnja 2020.

Tehnička specifikacija – Fiksne vrijednosti – Tehnička i stručna sposobnost – Norme - Članak 290. ZJN 2016
 
S obzirom na činjenicu da je dokumentacijom zahtijevana karakteristika definirana fiksnom vrijednošću, a ne na način koji bi dopuštao određeni raspon, Sud prihvaća ocjenu tuženika da u konkretnom slučaju nije dokazano da je tužiteljeva ponuda sukladna dokumentaciji. Polazeći od načina na koji su u dokumentaciji određene vrijednosti koje se odnose na pogonski kapacitet kabela, Sud ne može prihvatiti navode tužitelja da ponuđene vrijednosti koje su niže od traženih udovoljavaju uvjetima iz dokumentacije, a što obrazlažu tvrdnjom da je dokumentacijom određen maksimalno dozvoljen pogonski kapacitet.
Tuženik je u žalbenom postupku izvršio uvid u normu sukladno kojoj moraju biti provedena tipska ispitivanja traženih kabela te je utvrdio da tužitelj nije dokazao da je udovoljio točno određenim zahtjevima norme  te da nije moguće otkloniti prigovor žalitelja da tužitelj nije dokazao da su tipska ispitivanja ponuđenih SN kabela provedena sukladno normi na koje dokumentacija. S obzirom na to da je navedeno utvrđenje tuženika valjano obrazloženo te da tužitelj tužbenoim navodima to utvrđenje nije doveo u sumnju, Sud ne može osporavano rješenje u tom dijelu ocijeniti nezakonitim.  
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu