UsII-117/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 18/157

UsII-117/19 od 6. ožujka 2019.
 
Osnove za isključenje gospodarskog subjekta - Fakultativni razlozi za isključenje -  Profesionalni propust - Pregled i ocjena ponuda
 
Nema zakonske osnove za isključenje gospodarskog subjekta temeljem članka 254. stavak 1. točke 3. ZJN 2016 kada naručitelj u dokumentaciji o nabavi nije propisao i fakultativne razloge iz navedene odredbe ZJN, već samo obvezne razloge za isključenje ponuditelja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu