UsII-131/20 od 29. travnja 2020.

KLASA: 19/1149

UsII-131/20 od 29. travnja 2020.
 
Troškovnik – Računska ispravnost ponude –  Tehničke specifikacije - Članak 291., 294. ZJN 2016
 
Iz podataka spisa i utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da je naručitelj u situaciji kada je množenjem količine i u čeliju upisane jedinične cijene dobio različit broj od broja upisanog kao ukupna cijena dotične stavke, postupio upravo onako kako je propisano citiranim odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika pa prema ocjeni Suda nije bilo propusta prilikom provjere računske ispravnosti odabrane ponude.

Nadalje, tužitelj  neosnovano prigovara u odnosu na odredbe tehničke specifikacije za strojarske radove, kanalizacijske crpke, navodeći da kanalizacijske crpke treba tumačiti na način da sve ponuđene crpke moraju biti od istog proizvođača te s tim u svezi osporava valjanost ponude odabranog ponuditelja koji je ponudio kanalizacijske crpke različitih proizvođača.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu