UsII-228/19 od 22. svibnja 2019.

KLASA: 19/110

Poslovni broj: UsII-228/19 od 22. svibnja 2019.

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima  - Članak 280., 290. ZJN 2016

Nije sporno da je odabrani ponuditelj dostavio dokument naslova EC izjava o suglasnosti koja je izdana 23. ožujka 2015. Ovaj Sud ocjenjuje da s obzirom na sadržaj podneska proizvođača od 15. veljače 2019. u kojem se isti  izričito očitovao kako sve njegove izjave o sukladnosti izdane prije 28. veljače 2017. više nisu valjane, isti je podnesak trebalo imati u vidu prilikom odlučivanja o žalbi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu