UsII-283/21 od 30. rujna 2021.

KLASA: 21/631

UsII-283/21 od 30. rujna 2021.
 
Dopuna zapisnika  - Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Zapisnik o (ponovljenom) postupku pregleda i ocjene ponuda – Članak 29. st.8. Pravilnika

Pravilno tužitelj ukazuje da se u ponovnom postupku ne primjenjuju odredbe Pravilnika o dokumentaciji o nabavi, te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine", broj: 65/17. i 75/20.), koje se odnose na dopunu zapisnika, kao i činjenicu da ovaj Pravilnik ne poznaje zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda kao posebnu vrstu dokumenta.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu