UsII-31/20 od 13. veljače 2020.

KLASA: 19/1063

UsII-31/20 od 13. veljače 2020.
 
Specifično iskustvo tehničkog stručnjaka – Referenca -  Radovi hortikulturnog uređenja okoliša – Potvrda druge ugovorne strane da su radovi obuhvaćali hortikulturne radove

Iz podataka spisa predmeta proizlazi da list građevinske knjige ne odgovara stavkama iz troškovnika građevinsko obrtničkih radova na sanaciji terase između ulica Hrgovići – Macanovićeva u kojem se pod stavkom III.4. navodi – čišćenje gradilišta nakon završetka radova te utovar i odvoz otpada na gradski deponij, dakle, ne navode se hortikulturni radovi, a niti se ti radovi navode u okončanoj situaciji koja je izdana po završetku radova pa je u pravu tužitelj kada dovodi u pitanje izvršene radove navodeći kako radovi koji nisu obračunati, a niti naplaćeni, ne mogu se smatrati dijelom predmetnog ugovora. Stoga ovaj Sud nalazi da potvrda Grada Zagreba, list građevinske knjige kao i potvrda Partner gradnje d.o.o. nius dokazi koji bi upućivali na zaključak da sui ti radovi doista i obavljeni.
Uz navedeno valja istaknuti da je i u ranijem  postupku odabrani ponuditelj dostavio potvrdu Grada Zagreba o izvršenim radovima, međutim, upravo je tuženik zbog nedostatka u troškovniku ocijenio kako nije moguće sa sigurnošću utvrditi jesu li radovi iz ugovora na sanaciji terase obuhvaćali i radove hortikulturnog uređenja okoliša, a navedene nejasnoće nisu otklonjene ni u ponovnom postupku.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu