UsII-281/20 od 10. rujna 2020.

KLASA: 20/544

UsII-281/20 od 10. rujna 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Popis istih ili sličnih radova  - Članak 290. ZJN 2016
 
Pravilno je shvaćanje tuženika da iz sporne točke dokumentacije o nabavi proizlazi da se za ispunjavanje propisanog uvjeta, pod pojmom radova građenja novih regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina traži izgradnja regulacijsko-zaštitne vodne građevine u cjelini, a ne njenog dijela, odnosno u konkretnom slučaju građevne jame kako to smatra tužitelj. S obzirom na navedeno, pravilno je utvrđeno da tužitelj nije dokazao ispunjenje kriterija za kvalitativni odabir, jer popis istih ili sličnih radova iz prije izvršenih ugovora ne sadrži radove na koje upućuje članak 25. stavak 1. točka 1. i 3. Zakona o vodama, jer radovi koje tužitelj navodi u popisu nisu građenje crpne stanice u cjelini kako je to traženo dokumentacijom.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu