UsII-79/21 od 24. ožujka 2021.

KLASA: 20/1044

UsII-79/21 od 24. ožujka 2021.

Predmet nabave – Dokazi udovoljavanja tehničkih specifikacija – Članak 280. i 290. ZJN 2016
 
Slijedom činjenica utvrđenih u postupku tuženik je zaključio da je postupanje naručitelja bilo zakonito, a da tužitelj za ponuđeni proizvod Labpro hladnjak nije dostavio dokaz registracije za virucidno djelovanje. Također da je utvrđeno da aktivna tvar u proizvodu Labpro hladnjak nije 0,05% natrijev hipoklorid (5% izbjeljivač koji se koristi u domaćinstvima razrijediti u omjeru 1:100) niti 70% alkohol za osjetljive površine kako je preporučeno kao alternativa prema važećim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 2. travnja 2020. godine, pa je taj žalbeni navod tuženik ocijenio kao neosnovanim.
Prema ocjeni ovoga Suda tužitelj svojim tužbenim navodima nije doveo u sumnju ovako utvrđeno činjenično stanje i zaključak o odbijanju navedenog žalbenog navoda.
Tužitelj je također u žalbi osporavao odabranu ponudu navodeći da odabrani ponuditelj nije dostavio dokaze tražene točkom 15. Dokumentacije o nabavi jer je u stavci 3. troškovnika upisao da nudi proizvod proizvođačkog naziva BIS DEZI CLEAN no u dokazima koje je trebao dostaviti naziv proizvoda nije identičan nazivu proizvoda iz troškovnika. To stoga što se navodi naziv proizvoda BIS DEZI CLEAN NEW. Iz toga je tužitelj zaključio da za ponuđeni proizvod nisu dostavljeni odgovarajući dokazi pa da se ne može jednoznačno utvrditi radi li se o istim proizvodima.
Pregledom odabrane ponude tuženik je utvrdio da je odabrani ponuditelj u stavci 3. troškovnika gdje je naručitelj tražio alkoholno sredstvo za dezinfekciju površina sa raspršivačem; virucidno, baktericidno i fungicidno djelovanje, naveo BIS DEZI CLEAN. Uvidom u ostatak dostavljene dokumentacije (deklaraciju, analitičko izvješće od 16. travnja 2020., rješenje od 20. prosinca 2019. o upisu u registar biocidnih pripravaka, potvrdu o djelotvornosti na viruse, analitičko Izviješće laboratorija JS Hamilton od 11. kolovoza 2020. te u uzorak) utvrđeno je da se svagdje navodi BIS DEZI CLEAN NEW, slijedom čega naručitelj nije dvojio oko ponuđenog proizvoda, a odabrani ponuditelj navodi da je u troškovniku naveo krovni brend bez sufiksa, ocjena je tuženika da je predmetni žalbeni navod tužitelja bio neosnovan.
Imajući na umu navedeno, prema ocjeni ovog Suda, osporeno rješenje je doneseno u granicama danih ovlasti uz valjano obrazloženje sukladno članku 98. stavku 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09.) koje i ovaj Sud u cijelosti prihvaća.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu