UsII-36/23 od 3. svibnja 2023.

KLASA: 22/848
UsII-36/23 od 3. svibnja 2023.
Tehničke specifikacije- Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Vodomjeri- Mogućnost vertikalne ugradnje- Davač impulsa- Klasa točnosti- Izjava proizvođača- Članak 280., 290. i 293. ZJN 2016
 
  • Uvidom u dokumentaciju o nabavi, posebno u troškovnik u dijelu točke 4. i točke 6, u pojašnjenja koja je naručitelj pribavio od proizvođača ponuđenih vodomjera utvrđeno je da se predmetni vodomjeri mogu ugrađivati i u vertikalnom i u horizontalnom položaju. Kako naručitelj nije dokumentacijom o nabavi tražio određenu točnost mjerenja u vertikalnom položaju već samo u horizontalnom položaju, to ponuđeni vodomjeri Sensus Meistream Plus zadovoljavaju tražene tehničke specifikacije i bez definirane klase točnosti u vertikalnom položaju.
 
  • Što se tiče žalbenog navoda vezanog uz davače impulsa HRI- Mei uvijek ima izvedbu 1 impuls/1 litra odnosno može davati impuls za svaku litru koja prolazi kroz cijev, a što će vodomjer pokazivati ovisi o mogućnostima (veličine) vodomjera i samom naručitelju koji će programirati davače impulsa ovisno o svojim potrebama i potrebama korisnika usluga. Dakle, u postupku je utvrđeno da ponuđeni davač impulsa ima mogućnost davati impuls za svaku litru protoka, no za izvedbu 1/1 moći će se programirati samo na velikim vodomjerima.
 
  • Imajući u vidu izloženo, prema ocjeni ovog suda, naručitelj je u ponovljenom postupku, sukladno članku 293. ZJN/16 u potpunosti otklonio sve nejasnoće oko spornih pitanja vezanih uz ponuđene vodomjere i davače impulsa, izveo je sve dokaze ponovnim pregledom i ocjenom pristiglih ponuda, te je uvažavajući očitovanja proizvođača pravilno postupio kad je ponovo ponudu CMC Group d.o.o. ocijenio najpovoljnijom, a tuženik je osnovano odbio tužiteljevu žalbu.
 
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu