UsII-80/23 od 14. lipnja 2023.

KLASA: 23/103

UsII-80/23 od 14. lipnja 2023.

Voditelj projekta – Privatni investitor – Reference stručnjaka – Članci 33.do 38. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Iz DON nedvojbeno proizlazi kako voditelj projekta gradnje za privatne investitore mora biti imenovan sukladno člancima 33. do 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Stoga se prema ocjeni ovoga Suda neosnovano tužitelj poziva na odredbe članka 53. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, koji ne spominje fizičke osobe koje obavljanju djelatnost upravljanja projektom, dok se odredbom članka 36. stavka 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje propisuje da pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti izvođač te građevine.
Sukladno odredbi članka 36. stavka 1. potonjeg Zakona proizlazi kako zaposlenik pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine, ne može biti nadzorni inženjer te građevine. Prema članku 34. istog Zakona, djelatnost upravljanja projektom gradnje može obavljati pravna ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje koja ima zaposlenog voditelja projekta, a pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti izvođač te građevine.
Imajući na umu sve navedeno, prema ocjeni ovoga Suda, tuženik je pravilno utvrdio da iskustvo nominiranog stručnjaka Romana Perića (u referencama pod rednim brojem: 10., 11., 12., 13. i 14 u Obrascu odabrane ponude) nije iskustvo voditelja projekta traženo pod točkama 2.1. i 6.6. predmetne dokumentacije o nabavi, jer navedeni stručnjak nije niti mogao biti imenovan voditeljem projekta gradnje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje kao fizička osoba koja nije obrtnik registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje, koja ima zaposlenog voditelja projekta.
U odnosu na prigovore tuženika na referencu pod točka 6. dokumentacije o nabavi, kojom je propisano da se boduje stručno iskustvo stručnjaka na poziciji voditelja projekta gradnje na projektima izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili sanacije na zgradama javne ili komercionalne namjene, čija je vrijednost radova jednaka ili veća od 50 mil. kn bez PDV-a, a imajući na umu pojašnjenje dokumentacije o nabavi koju je dao naručitelj, prema ocjeni ovoga Suda pravilno zaključuje tuženik da zgrade i infrastruktura ne čine jedinstveni projekt.
Isto tako, iz navedene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je naručitelj u dokumentaciji o nabavi i pojašnjenju tražio vrijednost na zgradama javne ili komercionalne namjene, a ne vrijednost projekta, kako to navodi tužitelj. Prema ocjeni ovoga Suda, tužitelj u postupku nije nedvojbeno dokazao da je imenovani stručnjak Romano Perić sudjelovao na poziciji voditelja navedenog projekta gradnje u minimalnom trajanju od 12 mjeseci, jer to jasno ne proizlazi iz Zahtjeva za zamjenom stručnjaka od 28. veljače 2018., te priležeće dokumentacije.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu