UsII-163/21 od 1. lipnja 2021.

KLASA: 21/180

UsII-163/21 od 1. lipnja 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Stručnjaci  - Jednakovrijednost certifikata – Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe – Članak 404. ZJN 2016
 
U svezi tužbenog prigovora da nije ocijenjeno radi li se o jednakovrijednim certifikatima za obavljanje usluga predmeta javne nabave, valja istaknuti da je pravilno tuženik odbio žalbu tužitelja. U već okončanom postupku tuženik je ocijenio neosnovanim tužiteljeve žalbene prigovore istaknute u tom pravcu, a ovaj sud potvrdio zakonitost rješenja tuženika. Pritom valja ponoviti da je naručitelj ovlašten odrediti uvjete nabave i ocijeniti ponude na temelju zahtjeva iz dokumentacije o nabavi, pri čemu nije zahtijevao da nominirani stručnjaci posjeduju isključivo certifikat na koji upućuje tužitelj (IBM FileNet Content Manager V5.1.). Mišljenja stručnjaka pribavljena u postupku u svezi vrijednosti ponuđenih certifikata, ne dovode u sumnju pravilnost odabira naručitelja o ispunjavanju propisanih kriterija za odabir od strane odabranog ponuditelja. Slijedom navedenog, ovaj sud nije imao osnove ocijeniti osporeno rješenje nezakonitim.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu