UsII-195/21 od 16. lipnja 2021.

KLASA: 21/152

UsII-195/21 od 16. lipnja 2021.

Pregled i ocjena ponuda- Tehnička i stručna sposobnost- RO-RO brodovi- Članak 280. i 290. ZJN 2016

Prema podacima spisa, kao i navodima samog tužitelja, nije sporno da je tužitelj u izjavi u ponudi, u svrhu izvršenja ugovora, ponudio brod "Sveti Marin" (trajekt), registriran kao putnički RO-RO brod, ne prilažući pri tome u ponudi dokaz o nosivosti toga broda. Kako je i prema očitovanju nadležnog Hrvatskog registra brodova od 25. ožujka 2021. navedeni brod upisan u Upisnik brodova RH kao putnički brod koji obavlja linijska putovanja te se ne može smatrati RO-RO teretnim brodom prema Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi, a maksimalna nosivost iznosi 255,18 tona, Sud prihvaća zaključak tuženika da tužitelj ponudom tog broda nije dokazao raspolaganje tehničkom opremom sukladno citiranoj točki DON-a. Također, pravilno je utvrđeno da tužitelj niti oslanjanjem na novi gospodarski subjekt nije dokazao ispunjavanje kriterija tehničke i stručne sposobnosti iz točke 29.3. DON-a, koji se odnosi na vrstu potrebne tehničke opreme, budući da nije sporno da je brod koji je taj gospodarski subjekt stavio na raspolaganje ravni ponton bruto tonaže 711 GT, koji se prema očitovanju Hrvatskog registra brodova ne može smatrati RO-RO teretnim brodom.
 
S obzirom na izričito propisane uvjete tehničke i stručne sposobnosti u DON- u, navodi tužitelja glede funkcionalnosti odnosno jednakih tehničko-tehnološki obilježja RO-RO teretnog i RO-RO putničkog broda nisu od utjecaja na pravilnost utvrđivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta. Sama činjenica što u predmetnoj točci DON-a nije izrijekom navedeno da traženi brod mora biti registriran kao RO-RO teretni brod nije odlučna, imajući u vidu dokaze o sukladnosti tehničkih uvjeta broda koje ponuditelj mora dostaviti u prilogu izjave, navedene u istoj točki DON- a, kao i odredbe Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi, kojima su definirani različiti tipovi pomorskih objekata, a na koje se tuženik u osporenom rješenju poziva, te s obzirom na vrstu i način obavljanja radova koji su predmet izvršenja ugovora.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu