UsII-73/20 od 16. ožujka 2020.

KLASA: 19/1115

UsII-73/20 od 16. ožujka 2020.
 
Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude – Članak 216. stavak 2. ZJN 2016
 
Tužitelj ne osporava utvrđenje tuženika da je istekao rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude od odabranog ponuditelja. Međutim, smatra da isto nije zapreka za donošenje odluke o odabiru pri čemu upućuje na odredbu članak 307. stavka 5. ZJN 2016. Međutim, o tome se ovdje ne radi budući da odluka o odabiru nije postala izvršna pa u ovom slučaju, kako pravilno navodi tuženik, treba primijeniti  odredbu članka 216. stavka 2. ZJN 2016.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu