UsII-164/20 od 26. svibnja 2020.

KLASA: 20/100

UsII-164/20 od 26. svibnja 2020.
 
Jednakovrijedni proizvodi – Toneri i tinte – Certifikati – Članak 280., 290. ZJN 2016
 
Tuženik je u obrazloženju rješenja naveo da je uvidom u ponudu tužitelja utvrđeno da je u pojedinim stavkama koje se odnose na originalne tonere proizvođača HP, tužitelj nudi jednakovrijedne proizvode proizvođača Mikroteam d.o.o. te da ponuda sadrži izjavu tužitelja da nije dostavio certifikate sukladno normi ISO 1178, jer nudi novoproizvedene jednakovrijedne tonere i jer ne postoje certifikati sukladno ISO 1178 normi koji bi glasili isključivo na pojedinačni OEM proizvod. Nadalje, navodi da iz odredbe dokumentacije ne proizlazi da se certifikat mora odnositi isključivo na pojedinačni OEM proizvod, već da iz dikcije odredbe dokumentacije proizlazi obveza tužitelja da naručitelju dostavi certifikate po normi ISO 1178 u odnosu na jednakovrijedne tonere koje nudi, a za koje OEM tonere je potvrđeno postojanje predmetnih certifikata. Tužitelj nije dostavio niti u ponudi niti u postupku upotpunjavanja certifikate za ponuđene jednakovrijedne proizvode. Dakle, nije izradio ponudu sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, a kako je to tražio naručitelj. Uz tako utvrđeno činjenično stanje, sud ocjenjuje da su ispunjene sve zakonom propisane pretpostavke za zakonito provođenje postupka javne nabave.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu