UsII-341/19 od 31. srpnja 2019.

Klasa: 19/279


Poslovni broj: UsII-341/19 od 31. srpnja 2019.

Troškovnik - Tehničke specifikacije - Ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija - Članak 291. ZJN 2016

Okolnost da je naručitelj konstatirao kako su sve dostavljene ponude, pa tako i tužiteljeva, valjane prema svom obliku, sadržaju i cjelovitosti, ne znači automatski da su ispunjeni i svi uvjeti traženi dokumentacijom o nabavi, a o čemu je odlučeno nakon analize ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija, kojom prilikom je naručitelj ocijenio da tužiteljeva ponuda ne odgovara formalnom prikazu niti je prihvatljiva za kliničku uporabu.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu